LTC de Westkaap Is een vereniging die zich in de eerste plaats richt op de recreatieve tennisser. Er wordt in principe geen competitie gespeeld. Wij zijn een kleine vereniging die echter vanaf het jaar 2020 met een nieuw bestuur probeert een grotere groep Westkappelaars en toeristen aan het tennissen te krijgen. Wij streven er naar om binnen 5 jaar een flink aantal nieuwe leden te hebben.

Communicatie met onze leden

LTC de Westkaap probeert zoveel mogelijk informatie te verstrekken via haar web-site www.ltcdewestkaap.nl. Deze web-site is echter nog volop in ontwikkeling. Probeer eerst te zoeken naar antwoorden op de web-site, als je er niet uitkomt, kun je je vraag aan één van de bestuursleden stellen. Je kunt ons ook volgen op Facebook: Tennisvereniging LTC de Westkaap

Sleutel van het tenniscomplex

Je krijgt tegen betaling van een borg van € 7,50 een sleutel van de 2 toegangspoorten en de kleedkamers. De sleutel is persoonlijk, het is nadrukkelijk verboden deze uit te lenen aan andere personen.

Tennissen

Als lid van LTC de Westkaap mag je vrij tennissen zo vaak je wilt mits er plaats is. Je dient zelf voor je tennismaat te zorgen. Dat moet wel een lid van de vereniging zijn (uitzondering: zie Introducé). Je moet inschrijven. Inschrijven voor beide banen kan voor 1 uur. Hoe je moet inschrijven staat op onze web-site www.ltcdewestkaap.nl

Tennislessen

LTC de Westkaap heeft een tennisleraar, Ferry Sonnemans. Als je tennislessen wilt kun je dat kenbaar maken door een mail te sturen aan Marleen Kaland, voorzitter@ltcdewestkaap.nl. Zij kan je verder helpen.

Introducé

Je mag één keer gratis een niet-lid als introducé meenemen om mee te tennissen. Je wordt verzocht dat te melden door een mailtje te sturen naar Liza Janse, secretaris@ltcdewestkaap.nl met vermelding van de naam van de introducé en het tijdstip. Elke volgende keer dat je met dezelfde introducé tennist dient deze € 5,00 te betalen. Ook dan moet je dat melden. Na 5 keer tennissen dient de introducé te stoppen of lid te worden van onze vereniging. Het betaalde geld wordt dan afgetrokken van de contributie.

Kantine (na 1 september 2020)

Na afloop van je tennispartij kun je tegen betaling wat drinken in de kantine. Er is meestal geen kantinebeheerder aanwezig. Je wordt verzocht je consumpties te vermelden op de lijst die daar ligt. Dat gaat op basis van goed vertrouwen, misbruik wordt bestraft. Je krijgt na afloop van een maand een rekening van de penningmeester.

Vragen

Als je vragen hebt, stel ze gerust aan één van de bestuursleden.