De Lawn Tennis Club “De Westkaap”, kortweg L.T.C. De Westkaap genaamd, werd op 11 maart 1976 opgericht. Aanvankelijk werd gespeeld op  gehuurde banen in de Joossesweg en bij het Badmotel. Door het groeiende aantal leden, kregen wij enkele jaren later, de beschikking over twee betonnen banen, die de Gemeente destijds voor onze vereniging aan heeft laten leggen in het Sportpark “De Prelaat”, tezamen met  een casco betonnen accommodatie,  waarin de leden zelf de noodzakelijke sanitaire voorzieningen, wanden e.d. in aanbrachten om de dames en heren van aparte kleedruimtes te voorzien. Tijdens verschillende evenementen werden we tijdens een fikse regenbui gedwongen om met een man of 20 in het toegangshalletje van 2×5 meter te gaan schuilen tot het weer zich verbeterde.

Na enkele jaren dit vol gehouden te hebben, ontstond het idee voor een betere zitaccommodatie. De financiering kwam met steun van vele leden en de Gemeente Westkapelle tot stand. Wederom werd er een casco betonnen stuk aangebouwd en nijvere vrijwilligers toverden dit om tot de nu bestaande kantine. In 1988 werden, volgens hetzelfde principe, de lichtmasten van het vroegere trainingsveld bij de sportzaal de Bellink, verplaatst naar baan 2. Er is in het verleden dus heel wat vrijwilligerswerk verzet en nu sinds 1989 onze oude versleten beton-banen vervangen zijn door kunstgrasbanen kunnen we terecht trots zijn op onze accommodatie. Deze banen zijn trouwens het gehele jaar door bespeelbaar.

Het aantal leden schommelt tot 2014 zo rond de 140 leden. Het toenmalige bestuur van de vereniging streefde ernaar de nieuwe leden snel in L.T.C. de Westkaap te integreren, zowel wat het sportieve, als wat het sociale deel van het clubleven betreft. Om dit doel te bevorderen werd aan alle leden sinds 1986 tweemaal per jaar het clubblad toegestuurd. Sinds het jaar 2000 tot 2014 kwam het clubblad vier maal per jaar bij de leden.

Eenmaal per jaar werd bij voldoende interesse ook een beginnerstoernooi georganiseerd. Een mooie gelegenheid om vaak te spelen, ook als men nog niet zo bedreven was in de tennissport. Iemand leert immers het beste tennissen door veel te spelen en zo ervaring op te doen. Een van de beste mogelijkheden hiertoe, die bovendien sociaal aantrekkelijk is, was de  tossavond.