Contributiekosten voor het lopende jaar voor nieuwe leden als je lid wordt in: 

  Senioren Jeugd
Kwartaal 1 € 100,- € 50,-
Kwartaal 2 € 80,- € 40,-
Kwartaal 3 € 55,- € 30,-
Kwartaal 4 € 20,- € 15,-

Het volgende jaar ben je dan gewoon lid voor het bedrag overeenkomstig kwartaal 1.

Overige contributiekosten: 

Soort lidmaatschap Periode Bedrag
Competitielid per competitie € 40,-
voorjaarslid januari t/m april € 30,-
zomerlid mei t/m augustus € 55,-
herfstlid september t/m december € 30,-

 

Voor de sleutel van de baan betaal je m.i.v. 1 juli 2023 een borg van € 25,00. De borg dien je over te maken op rekening van LTC de Westkaap rek. nr. NL89 RABO 03144519 86 o.v.v. “borg sleutel”. Na betaling kan je de sleutel ophalen bij Adrie Cijsouw, Beatrixstraat 52.

Opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 december.